Práce s textem

Práce s textem

Vzdělávacím cílem je poznávání zákonitostí práce s textem s přihlédnutím k rozmanitostem žákovského auditoria /žáci s dyslexií, žáci cizinci/ a možnosti volby a aplikace výukových metod a postupů při práci s textovým materiálem podporujícím čtení s porozuměním.

 Časová dotace: 2 výukové hodiny (2 x 90 min.)

Čas: 20,00 - 21,30 /ČT na platformě ZOOM/

Cena: 300 Kč

Počet osob: 6 - 8

Vzhledem k tomu, že je webinář interaktivní, je nutné připojení se zapnutou kamerou a zvukem.

2024

Termíny pro jednotlivce

11. 1. 2024 REZERVOVÁNO

18. 1. 2024 ukončení přihlášek 3. 1. 2024