Když se učení nedaří

Když se učení nedaří

Cena 600 Kč za celý webinář/ 4,5 hodiny
Cena 600 Kč za celý webinář/ 4,5 hodiny


Webinář je rozdělen do tří částí /3 x 90 min. - navýšena časová dotace z 3x60min./, které na sebe navazují.

Na webinář se lze přihlašovat průběžně, nejpozději 3 dny PŘED začátkem 1. části webináře.

Po odeslání přihlášky a ztotožnění platby bude potvrzena REGISTRACE.

V den webináře bude odeslán odkaz s přístupem k webináři na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. V ceně webináře jsou též pracovní materiály.

Pokud bude mít účastník/ce zájem o vystavení Osvědčení o absolvování této vzdělávací akce, uvede tento požadavek v přihlášce. Pro vydání Osvědčení je nutné datum narození.

Osvědčení lze vydat pouze po absolvování celého webináře.


Začátek je ve 20,00 hodin, přístup do místnosti cca 5 min před začátkem.

Platba je možná pouze bezhotovostní formou na účet 0105127163/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.


1/3
1/3
2/3
2/3
3/3
3/3