Když se učení nedaří

Když se učení nedaří

Obsahovou osu webinářů tvoří konkrétní činnosti účastníků na odhalování úskalí při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Zvláštní pozornost je věnována způsobům a možnostem efektivní výuky žáků s potřebou podpory z důvodu specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysfázie.

Části webinářů, které jsou věnovány metodické a didaktické podpoře učitelů, jsou zvlášť velmi ceněny zejména pro to, že odhalují systémové chyby a nedostatky v oblasti užití učebnic a didaktických a metodických přístupů ve výuce českého jazyka v pojetí inkluzivního vzdělávání.

Vzdělávacím cílem je poskytnout náhled na problematiku neúspěšnosti některých žáků při výuce českého jazyka na I. stupni ZŠ /se zaměřením na prvopočáteční vzdělávání/ a nástin některých možností vhodné intervence.

Časová dotace: 6 výukových hodin (3 x 90 min.)

Čas: 20,00 - 21,30 /vždy PO, ÚT, ST na platformě ZOOM, přístup do místnosti 19,45/

Cena: 900 Kč

Počet osob: 6 - 8

Vzhledem k tomu, že je webinář interaktivní, je třeba připojení se zapnutou kamerou a zvukem.

2024

Termíny pro pro školy jen po telefonické objednávce

3. - 5. 1. 2024 Obsazeno ZŠ Ostrava

 26. - 28. 2. 2024 ukončení přihlášek 16. 2.


2024

Termíny pro jednotlivce

22. - 24. 1. 2024 ukončení přihlášek 12. 1.

5. - 7. 2. 2024 ukončení přihlášek 22. 1.