Když se učení nedaří

Když se učení nedaří

Obsahovou osu webinářů tvoří konkrétní činnosti účastníků na odhalování úskalí při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Zvláštní pozornost je věnována způsobům a možnostem efektivní výuky žáků s potřebou podpory z důvodu specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysfázie.

Části webinářů, které jsou věnovány metodické a didaktické podpoře učitelů, jsou zvlášť velmi ceněny zejména pro to, že odhalují systémové chyby a nedostatky v oblasti užití učebnic a didaktických a metodických přístupů ve výuce českého jazyka v pojetí inkluzivního vzdělávání.

Vzdělávacím cílem je poskytnout náhled na problematiku neúspěšnosti některých žáků při výuce českého jazyka na I. stupni ZŠ /se zaměřením na prvopočáteční vzdělávání/ a nástin některých možností vhodné intervence.

Časová dotace: 6 výukových hodin (3 x 90 min.)

Čas: 20,00 - 21,30 /vždy PO, ÚT, ST na platformě ZOOM, přístup do místnosti od 19,45/

Cena 1500,- Kč /odkazy a materiály zasílám až po zaplacení/

Počet osob: komorní vysílání pro malý počet osob /6 - 7/

Vzhledem k tomu, že je webinář interaktivní a velmi komorní, je třeba připojení se zapnutou kamerou a zvukem. 

Termíny

22. - 24. 1.

 5. - 7. 2.

  26. - 28. 2. 

   22. - 24. 4.

Přihláška na webinář