Webináře

Webináře bez akreditace MŠMT

Obsahovou osu webinářů tvoří konkrétní činnosti účastníků na odhalování úskalí při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Zvláštní pozornost je věnována způsobům a možnostem efektivní výuky žáků s potřebou podpory z důvodu specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysfázie.

Části webinářů, které jsou věnovány metodické a didaktické podpoře učitelů, jsou zvlášť velmi ceněny zejména pro to, že odhalují systémové chyby a nedostatky v oblasti užití učebnic a didaktických a metodických přístupů ve výuce českého jazyka v pojetí inkluzivního vzdělávání.

Obsahy nabízených webinářů vycházejí ze seminářů s akreditací MŠMT.

:-) Garance příjemné neformální atmosféry malé skupiny. :-)

K připojení je nutná zapnutá kamera a mikrofon.

Webinář probíhá na platformě ZOOM.

Chcete zachovat anonymitu Vašeho prostředí?

1.  Klikněte na šipku u ikonky kamery vlevo dole

2. Vyberte obrázek z nabídky Choose Virtual Background