Webináře

Webináře bez akreditace MŠMT

Obsahovou osu webinářů tvoří konkrétní činnosti účastníků na odhalování úskalí při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Zvláštní pozornost je věnována způsobům a možnostem efektivní výuky žáků s potřebou podpory z důvodu specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysfázie.

Části webinářů, které jsou věnovány metodické a didaktické podpoře učitelů, jsou zvlášť velmi ceněny zejména pro to, že odhalují systémové chyby a nedostatky v oblasti užití učebnic a didaktických a metodických přístupů ve výuce českého jazyka v pojetí inkluzivního vzdělávání.

Webináře jsou vhodné i pro pracovníky veřejné správy, kteří mají v gesci vzdělávání na I. stupni základních škol.

Webináře jsou ze zravotních důvodů do konce roku 2023 zrušeny

Termíny na rok 2024 jsou již na příslušných stránkách

Webináře pro pedagogické kolektivy po telefonické domluvě