Letní škola speciální pedagogiky

Letní škola speciální pedagogiky

pro učitele na I. st. ZŠ

Webinář dva v jednom

aneb

Když se učení nedaří a speciálně pedagogická intervence v hodinách ČJ

Obsahovou osu webinářů tvoří konkrétní činnosti účastníků na odhalování úskalí při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Zvláštní pozornost je věnována způsobům a možnostem efektivní výuky žáků s potřebou podpory z důvodu specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysfázie.

Části webinářů, které jsou věnovány metodické a didaktické podpoře učitelů, jsou zvlášť velmi ceněny zejména pro to, že odhalují systémové chyby a nedostatky v oblasti užití učebnic a didaktických a metodických přístupů ve výuce českého jazyka v pojetí inkluzivního vzdělávání.


Tento webinář je věnován zejména významu včasné kvalitní diagnostiky pro volbu efektivních metod a speciálně pedagogickou intervenci.

Dalšími tématy jsou

- charakteristika SPU /dyslexie, dysortografie v kontextu inkluzivního vzdělávání/

- specifika zrakového rozlišování žáků s dyslexií /kompozice slova, směrová orientace apod./

- význam slovních matric pro budování kvalitního jazykového korpusu pro čtení s porozuměním

- specifika pedagogické péče o žáky s vývojovou dysfázií

Termíny

            10. - 14. 7. 2023          PO - PÁ vždy od 20,00

           24. - 28. 7. 2023          PO - PÁ vždy od 20,00

          Cena za celý webinář 1500,- Kč  

                 5 x 90 minut 

V ceně jsou též pracovní materiály zasílané ve formátu Pdf

          Ukončení příjmu přihlášek je 30. 6. 2023 na oba termíny

Faktury budou odeslány se splatností do 7. 7. 2023, resp. 19. 7. 2023

Odkazy na jednotlivé dny spolu s materiály na celý týden budou odeslány na kontaktní e-mail 7. 7. 2023, resp. 21. 7. 2023. 


Odesláním přihlášky je potvrzena REGISTRACE.