Práce s chybou

Práce s chybou

Vzdělávacím cílem je poznávání zákonitostí práce s chybou s přihlédnutím k rozmanitostem žákovského auditoria /žáci s dyslexií, žáci cizinci/. 

Webinář pojednává o smyslu chyb ve výuce žáků se specifickými poruchami učení. Přináší náhled na způsoby práce s chybou v rámci inkluzivního vzdělávání.

Webinář Práce s chybou navazuje na předchozí webináře a semináře a je určen zejména absolventům:

1. webináře Když se učení nedaří nebo

2. prezenčního semináře Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi nebo

3. prezenčního semináře Indikace a kontraindikace metod výuky u žáků s dyslektickými obtížemi nebo

4. webináře ŠABLONY Efektivní strategie a metody ve výuce čtení na 1. st. ZŠ v pojetí inkluzivního vzdělávání


Časová dotace: 2 výukové hodiny (1 x 90 min.)

Čas: 20,00 - 21,30  na platformě ZOOM/

Cena:  500,- Kč za osobu /odkazy a materiály zasílám až po zaplacení/

Počet osob: 6 - 8

Vzhledem k tomu, že je webinář interaktivní, je nutné připojení se zapnutou kamerou a zvukem.


PO 29. 4. 2024 zrušeno z důvodu malého zájmu

Přihláška na webinář