TRAMPOLINING

TRAMPOLINING


- Moderní inovativní přístup ve vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku

- Adrenalinová báze je zdrojem pozitivně laděných prožitků

- Zdrojem takových pohybových dovedností, které jsou využitelné ve všech oblastech života             jedince

- Progresivní prvek v náplni volného času handicapovaných jedinců - zejména u postižení zahrnující                 autistické spektrum poruch

- Zdrojem žádoucí pohybové aktivity jako specifický fenomén v prevenci sociálně patologických       jevů a projevů obecné kriminality

- Jako relaxační metoda podporující zdravotně orientovanou zdatnost

- V péči o handicapované jedince jako podpůrná metoda rozvoje psychomotorických,                          psychosociálních a prosociálních dovedností

-  V oblasti školní logopedie a speciální pedagogiky jako významný prvek prožitkové pedagogiky

Na trampolíně se čtrnáctinásobným mistrem ČR ve skocích na trampolíně Ing. M. Patrmanem, ZŠ Praha 8, 2004