TRAMPOLINING

Výuka podporovaná trampoliningem

Trampolining

- jako moderní inovativní přístup ve vzdělávání

- podporuje rozvoj vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku

- adrenalinová báze je zdrojem pozitivně laděných prožitků, využitelných zejména v oblasti speciální pedagogiky jako významný prvek prožitkové pedagogiky

Trampolining je

- zdrojem takových pohybových dovedností, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince, zejména ve vzdělávání

- zdrojem žádoucí pohybové aktivity jako specifický fenomén v prevenci sociálně patologických jevů

- progresivním prvkem v náplni volného času handicapovaných jedinců, zejména u postižení zahrnující autistické spektrum poruch

- možné využít jako relaxační metodu podporující zdravotně orientovanou zdatnost

- v péči o handicapované jedince významnou podpůrnou metodou rozvoje psychomotorických, psychosociálních a prosociálních dovedností

Časová dotace: 2 výukové hodiny (1 x 90 min.)

Čas: 20,00 - 21,30 ve ČT na platformě ZOOM, přístup do místnosti od 19,45/

Cena: 500,- Kč /odkazy a materiály zasílám až po zaplacení/

Webinář se uskuteční pouze v případě účasti alespoň 5 osob, max. počet je 8

Vzhledem k tomu, že je webinář interaktivní a velmi komorní, je třeba připojení se zapnutou kamerou a zvukem.

Září 2024