Semináře se speciálně pedagogickou tématikou s akreditací MŠMT

Z DŮVODU VLÁDNÍCH NÁŘÍZENÍ JE POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENO

SEMINÁŘ č. 1                              

Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi

Vzdělávacím cílem je seznámení účastníků s novými poznatky v oblasti efektivní výuky čtení a psaní, zejména u žáků s obtížemi dyslektického charakteru v počátečních ročnících inkluzivního vzdělávání na I. stupni inkluzivní ZŠ, včetně možností aplikace indikovaných výukových metod, postupů a metakognitivních učebních strategií.

Absolventi budou připraveni kompetentně řešit aktuální situace žáků s potřebou podpory při výuce českého jazyka na I. st. ZŠ.

Časová dotace: 6 výukových hodin

Termíny:

Obsazeno:

SEMINÁŘ č. 2                            

Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/ v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Vzdělávacím cílem je seznámení se zajímavými poznatky v oblasti metod výuky ČJ i praktické aplikace, zejména pro žáky s různými typy dyslexie nebo vývojové dysfázie

Absolventi budou připraveni kompetentně řešit aktuální situace žáků s potřebou podpory při výuce českého jazyka na I. st. ZŠ.

Časová dotace: 4 výukové hodiny

Termíny:

Obsazeno:

SEMINÁŘ č. 3

Práce s textem

Vzdělávacím cílem je poznávání zákonitostí práce s textem s přihlédnutím k rozmanitostem žákovského auditoria /žáci s dyslexií, žáci cizinci/ a možnosti aplikace metod podporujících čtení s porozuměním.

Dílna: Práce s textem - ověřování možností efektivní práce s textem, porovnávání názorů a zkušeností účastníků v pracovních skupinách i mezi jednotlivými skupinami; argumentace - obhajoba volby výukových metod a postupů při práci s textovým materiálem.

Časová dotace: 8 výukových hodin ŠABLONY

Termíny:

Obsazeno:

SEMINÁŘ č. 4

Žák s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu SPU /dyskalkulie/

Vzdělávacím cílem je seznámení účastníků s poznatky v oblasti efektivní výuky matematických dovedností u žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu SPU/zejména žáků s dyskalkulií/. Jde zejména o pohled na možnosti pedagogické intervence v průběhu výuky elementárních početních dovedností v počátečním vzdělávání žáků s dyskalkulií.

Časová dotace: 8 výukových hodin ŠABLONY

Termíny:

Obsazeno: