Semináře se speciálně pedagogickou tématikou s akreditací MŠMT

Semináře o metodách výuky českého jazyka na I. stupni ZŠ v Praze


Semináře věnované problematice výuky českého jazyka na základní škole probíhají již od roku 2007. Zpočátku jako semináře se zaměřením na využití trampolíny ve výuce.

Se zavedením inkluzivního vzdělávání jsou semináře zaměřeny více na problematiku žáků s potřebou podpory ve výuce českého jazyka.

Semináře reflektují požadavky účastníků na další témata z oblasti speciální pedagogiky. Proto zvažuji rozšíření nabídky o seminář s tematikou žáků s potřebou podpory v hodinách matematiky z důvodu dyskalkulie.

Kde se semináře budou konat?

Konferenční centrum GreenPoint, s. r. o.

Dvouletky 529/ 42

100 00 Praha 10

Občerstvení v KC-GreenPoint

Ubytování v Praze

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci sami.

Obědy je možno objednat z okolních restaurací.