Semináře se speciálně pedagogickou tématikou s akreditací MŠMT 

Semináře o metodách výuky českého jazyka na I. stupni ZŠ

Semináře věnované problematice výuky českého jazyka na základní škole probíhají již od roku 2007. Zpočátku jako semináře se zaměřením na využití trampolíny ve výuce.

Se zavedením inkluzivního vzdělávání jsou semináře zaměřeny více na problematiku žáků s potřebou podpory ve výuce českého jazyka.

Obsahovou osu obou seminářů tvoří konkrétní činnosti účastníků na odhalování úskalí při výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Zvláštní pozornost je věnována způsobům a možnostem efektivní výuky žáků s potřebou podpory z důvodu specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dysfázie.

Části seminářů, které jsou věnovány metodické a didaktické podpoře učitelů, jsou zvlášť velmi ceněny zejména pro to, že odhalují systémové chyby a nedostatky v oblasti užití učebnic a didaktických a metodických přístupů ve výuce českého jazyka v pojetí inkluzivního vzdělávání.

Hlavním cílem seminářů je nastínit možnosti efektivního využití stávajících výukových prostředků tak, aby nedocházelo k poškozování výukových kompetencí žáků školním působením ve smyslu úvah Petera Ferdinanda Druckera, jehož myšlenky se staly motty seminářů.