Semináře se speciálně pedagogickou tématikou s akreditací MŠMT

Semináře o metodách výuky českého jazyka na I. stupni ZŠ v Praze


Semináře věnované problematice výuky českého jazyka na základní škole probíhají již od roku 2007. Zpočátku jako semináře se zaměřením na využití trampolíny ve výuce.

Se zavedením inkluzivního vzdělávání jsou semináře zaměřeny více na problematiku žáků s potřebou podpory ve výuce českého jazyka.

Kde se budou semináře konat?

Konferenční centrum GreenPoint, s. r. o.

Dvouletky 529/ 42

100 00 Praha 10

Občerstvení dle aktuální nabídky v KC-GreenPoint

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci sami

Parkování v areálu 70,- Kč/auto/den + 21%DPH