Popis seminářů pro pedagogy 1. st. ZŠ

SEMINÁŘ Č. 1

Č.j.: MSMT-26324/2019-1-839 ze dne 1. 8. 2019

Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi

Vzdělávacím cílem je seznámení účastníků se zajímavými poznatky v oblasti efektivní výuky čtení a psaní, zejména u žáků s obtížemi dyslektického charakteru v počátečních ročnících inkluzivního vzdělávání na I. stupni inkluzivní ZŠ, včetně možností aplikace indikovaných výukových metod, postupů a metakognitivních učebních strategií.


Absolventi budou připraveni kompetentně řešit aktuální výukové situace žáků s potřebou podpory při výuce českého jazyka na I. st. ZŠ.

Časová dotace: 6 výukových hodin

Čas: 10,00 - 15,30 /prezence od 9,30/

Cena: 2500 Kč/osobuVe vaší škole

čas dle požadavků objednavatele/školy

Cena:

Při počtu 6 - 9 osob je cena

do 100 km* 15000 Kč + 1000 Kč

nad 100 km* 15000 Kč+ cca 1500 Kč                                                   

                                        

Při počtu 10 - 15 osob je cena

do 100 km* 25000 Kč + 1000 Kč

nad 100 km* 25000 Kč + cca 1500 Kč

* jedná se o celkový počet km

SEMINÁŘ Č. 2

Č.j.: MSMT-21333/2020-2-552 ze dne 15. 5. 2020

Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/ v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Vzdělávacím cílem je seznámení se zajímavými poznatky v oblasti metod výuky ČJ i praktické aplikace, zejména pro žáky s různými typy dyslexie nebo vývojové dysfázie.

Absolventi budou připraveni kompetentně řešit aktuální výukové situace žáků s potřebou podpory při výuce českého jazyka na I. st. ZŠ.

Seminář je určen absolventům seminářů:

A/ Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ u žáků se SPU na 1. st. ZŠ nebo

B/ Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi nebo

C/ webinář Když se učení nedaří

Časová dotace: 4 výukové hodiny

Čas: 10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/

Cena: 2200 Kč/osobu

Ve vaší škole

čas dle požadavků objednavatele/školy

Cena:

Při počtu 6 - 9 osob je cena

do 100 km* 13200 Kč + 1000 Kč

 nad 100 km* 13200 + cca 1500 Kč

Při počtu 10 - 15 osob je cena

do 100* km 22000 Kč + 1000 Kč

 nad 100 km* 22000 + 1500 Kč

* jedná se o celkový počet km

V ceně jsou pracovní materiály pro účastníky semináře.