Registrace na semináře

Letní škola speciální pedagogiky

pro pedagogy 1. st. ZŠ


Praha

7. - 8. července a 23. - 24. srpna 2021

Zahájení registrace 1. 6. 2021

Ukončení registrace 29. 6. 2021

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním údajů podle koncepce GDPR v oddíle Platebních a storno podmínek.

6 výukových hodin/ 2500 Kč
6 výukových hodin/ 2500 Kč

Obsazeno: 2/20

8 výukových hodin/ 3000 Kč
8 výukových hodin/ 3000 Kč

Obsazeno: 1/20

REGISTRACE NA SEMINÁŘE

Zaškrtnutím termínu se můžete přihlásit na více seminářů najednou.

4 výukové hodiny pro účastníky 1. semináře a webináře/ 2200 Kč
4 výukové hodiny pro účastníky 1. semináře a webináře/ 2200 Kč

Obsazeno: 4/20

8 výukových hodin/ 3000 Kč
8 výukových hodin/ 3000 Kč

Obsazeno: 1/20

FAKTURACE a OSVĚDČENÍ

FAKTURA

Na každý seminář je vystavena samostatná faktura, protože každý seminář má jiný název a jiné číslo akreditace.

Faktury jsou odesílány jako dokument ve formátu pdf.

Údaje na faktuře jsou podle zákona č. 89/2012 Sb.

Faktura neobsahuje razítko ani podpis. Tuto povinnost žádný zákon nestanovuje.


OSVĚDČENÍ

Osvědčení se vystavuje po ukončení každého semináře.

Osvědčení obsahuje:

1. název, sídlo a číslo akreditace vzdělávací instituce

2. číslo vydávaného Osvědčení

3. titul, jméno, příjmení a datum narození účastníka

4. název a číslo akreditace vzdělávacího programu

5. datum zahájení a ukončení akce

6. počet výukových hodin

7. místo konání semináře

8. jméno lektorky

9. datum vydání Osvědčení

10. podpis statutárního zástupce