Registrace na semináře

Semináře

pro učitele žáků se specifickými výukovými potřebami na 1. st. ZŠ

Praha

INTER ARMA SILENT MUSAE

6 výukových hodin/ 2500 Kč
6 výukových hodin/ 2500 Kč

Termín: 25. 4. 2022           ZRUŠENO 

Termín: 9. 5. 2022            ZRUŠENO

REGISTRACE NA SEMINÁŘE

4 výukové hodiny pro účastníky 1. semináře a webináře/ 2200 Kč
4 výukové hodiny pro účastníky 1. semináře a webináře/ 2200 Kč

Termín: 23. 5. 2022            ZRUŠENO

FAKTURACE a OSVĚDČENÍ

FAKTURA

Na každý seminář je vystavena samostatná faktura, protože každý seminář má jiný název a jiné číslo akreditace.

Faktury jsou odesílány jako dokument ve formátu pdf.

Údaje na faktuře jsou podle zákona č. 89/2012 Sb.

Faktura neobsahuje razítko ani podpis. Tuto povinnost žádný zákon nestanovuje.


OSVĚDČENÍ

Osvědčení se vystavuje po ukončení každého semináře.

Osvědčení obsahuje:

1. název, sídlo a číslo akreditace vzdělávací instituce

2. číslo vydávaného Osvědčení

3. titul, jméno, příjmení a datum narození účastníka

4. název a číslo akreditace vzdělávacího programu

5. datum zahájení a ukončení akce

6. počet výukových hodin

7. místo konání semináře

8. jméno lektorky

9. datum vydání Osvědčení

10. podpis statutárního zástupce

*Zaškrtnutím pole vyjadřujete souhlas, že jste se seznámili s odpovídajícími informacemi v doporučených oddílech.