Objednávka semináře ve vaší škole

Termíny prosím směřujte na dny v lichých týdnech.

Děkuji za pochopení.


Objednávka semináře

po telefonické/e-mailové komunikaci s ředitelkou/ředitelem školy, ev. se statutárním zástupcem, a dohodnutém termínu a počtu osob odešle odpovědná či pověřená osoba objednávku v PDF formátu na e-mail: bohumila.toupalova@seznam.cz.

Níže můžete provést nezávaznou rezervaci termínu/ů, která bude potvrzena na kontaktní email. Po obdržení písemné objednávky v PDF formátu bude termín závazně registrován a potvrzen.

6 výukových hodin
6 výukových hodin

Kalkulace semináře Zásady pro školy:

6 - 9 osob do 100 km        15 000 Kč + 1000 Kč jízdné

                 nad 100 km        15 000 Kč + 1500 Kč jízdné

10 - 15 osob do 100 km       25 000 Kč + 1000 Kč jízdné

                   nad 100 km       25 000 Kč + 1500 Kč jízdné

Nezávazná rezervace

4 výukové hodiny. Seminář je určen absolventům seminářů Zásady nebo Indikace a kontraindikace metod výuky, ev. webinářů Když se učení nedaří.
4 výukové hodiny. Seminář je určen absolventům seminářů Zásady nebo Indikace a kontraindikace metod výuky, ev. webinářů Když se učení nedaří.

Kalkulace semináře Efektivní metody a speciálně ped. intervence

6 - 9 osob do 100 km 13 200 Kč + 1000 Kč jízdné

nad 100 km 13 200 Kč + 1500 Kč jízdné

10 - 15 osob do 100 km 22 000 Kč + 1000 Kč jízdné

nad 100 km 22 000 Kč + 1500 Kč jízdné

FAKTURACE a OSVĚDČENÍ

FAKTURA

Na každý seminář je vystavena samostatná faktura, protože každý seminář má jiný název a jiné číslo akreditace.

Faktury jsou odesílány jako dokument ve formátu pdf.

Údaje na faktuře jsou podle zákona č. 89/2012 Sb.

Faktura neobsahuje razítko ani podpis. Tuto povinnost žádný zákon nestanovuje.


OSVĚDČENÍ

Osvědčení se vystavuje po ukončení každého semináře.

Osvědčení obsahuje:

1. název, sídlo a číslo akreditace vzdělávací instituce

2. číslo vydávaného Osvědčení

3. titul, jméno, příjmení a datum narození účastníka

4. název a číslo akreditace vzdělávacího programu

5. datum zahájení a ukončení akce

6. počet výukových hodin

7. místo konání semináře

8. jméno lektorky

9. datum vydání Osvědčení

10. podpis statutárního zástupce

*Zaškrtnutím pole vyjadřujete souhlas, že jste se seznámili s odpovídajícími informacemi v doporučených oddílech.