Připravuji

Připravuji - zatím není

v nabídce

SEMINÁŘ Č. 3

Č.j.: MSMT- 32042/2020-3-765 ze dne 30. 7. 2020

Práce s textem

Vzdělávacím cílem je poznávání zákonitostí práce s textem s přihlédnutím k rozmanitostem žákovského auditoria /žáci s dyslexií, žáci cizinci/ a možnosti aplikace metod podporujících čtení s porozuměním.

Dílna: Práce s textem - ověřování možností efektivní práce s textem, porovnávání názorů a zkušeností účastníků v pracovních skupinách i mezi jednotlivými skupinami; argumentace - obhajoba volby výukových metod a postupů při práci s textovým materiálem.

Časová dotace: 8 výukových hodin ŠABLONY

Čas: 10,00 - 17,10 /prezence od 9,30/

Cena: 3000 Kč

Připravuji - zatím není

v nabídce

SEMINÁŘ Č. 4

Č.j.: MSMT- 32042/2020-3-765 ze dne 30. 7. 2020

Žák s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu SPU /dyskalkulie/

Vzdělávacím cílem je seznámení účastníků s poznatky v oblasti efektivní výuky matematických dovedností u žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu SPU/zejména žáků s dyskalkulií/.

Jde zejména o pohled na možnosti pedagogické intervence v průběhu výuky elementárních početních dovedností v počátečním vzdělávání žáků s dyskalkulií.

Časová dotace: 8 výukových hodin ŠABLONY

Čas: 10,00 - 17,10 /prezence od 9,30/

Cena: 3000 Kč