Semináře

Ohlasy a reference

2019 Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru

2019 8. 4. Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/

2020 20. 1. Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/

2020 17. 2. Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi

2020 2. 3. Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi

2020 7. 7. Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi

2020 8. 7. Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/

2020 21. 9. Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi