Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi - seminář s akreditací MŠMT

Napsal o semináři:

POZVÁNKA

17. 2. 2020 9,30 - 14,45 /prezence od 9,00/ - seminář je obsazen

2. 3. 2020 9,30 - 14,45 /prezence od 9,00/ - seminář je obsazen

16. 3. 2020 9,30 - 14,45 /prezence od 9,00/ - seminář je obsazen

30. 3. 2020 9,30 - 14,45 /prezence od 9,00/

PŘIHLÁŠKA UNIVERZÁLNÍ - dopište, prosím, správné datum

Akreditace programu