Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/ v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Seminář je určen pouze pro absolventy semináře

Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi

nebo

Indikace a kontraindikace metod výuky českého jazyka u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru /2013 - 2019/

20. 1. 2020 je obsazen

23. 3. 2020 je obsazen - ZRUŠENO Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU - náhradní termín bude oznámen po konsolidaci situace

20. 4. 2020 ZRUŠENO Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU - náhradní termín bude oznámen po konsolidaci situace

8. 7. 2020   10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/ - seminář je obsazen

12. 10. 2020 10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/ přihlášku obdržíte po absolvování semináře ZÁSADY nebo semináře INDIKACE, který probíhal v letech 2013 - 2019

AKREDITACE PROGRAMU