Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/ v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Seminář je určen pro absolventy semináře

Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi nebo

Indikace a kontraindikace metod výuky českého jazyka u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru /2013 - 2019/

SEMINÁŘ 20. ledna 2020 je obsazen

POZVÁNKA: 23. března 2020  10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/

AKREDITACE PROGRAMU