Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/ v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

TERMÍNY

12. 10. 2020 10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/ přihlášku obdržíte po absolvování semináře ZÁSADY nebo semináře INDIKACE, který probíhal v letech 2013 - 2019

Minulé semináře

8. 7. 2020 10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/- seminář je obsazen

20. 4. 2020 - ZRUŠENO Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU - náhradní termín bude oznámen po konsolidaci situace

23. 3. 2020 je obsazen -ZRUŠENO Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU - náhradní termín bude oznámen po konsolidaci situace

20. 1. 2020 seminář je obsazen

AKREDITACE PROGRAMU