Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU /žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/ v hodinách ČJ na 1. st. ZŠ

Přihlášku obdržíte po absolvování semináře ZÁSADY nebo semináře INDIKACE, který probíhal v letech 2013 - 2019

TERMÍNY

15. 3. 2021     10,00 - 13,30 /prezence od 9,30/

Minulé semináře

12. 10. 2020 - seminář je obsazen - zrušeno z důvodu šíření koronaviru

8. 7. 2020 - seminář je obsazen

20. 4. 2020 - zrušeno z důvodu šíření koronaviru

23. 3. 2020 - seminář je obsazen - zrušeno z důvodu šíření koronaviru

20. 1. 2020 seminář je obsazen

AKREDITACE PROGRAMU