Intervence

Žák s potřebou podpory ve vzdělávání

Efektivní metody a speciálně pedagogická intervence ve výuce žáků se SPU

/žáci s dyslexií a vývojovou dysfázií/

Cena 600 Kč za celý webinář včetně materiálů
Cena 600 Kč za celý webinář včetně materiálů


WEBINÁŘ JE URČEN PRO ABSOLVENTY

A/ semináře s názvem Indikace a kontraindikace metod výuky ČJ u žáků v počátečních ročnících základního vzdělávání, zejména u těch, kteří mají obtíže dyslektického charakteru

B/ semináře s názvem Zásady práce s žáky s SPU v inkluzivní škole

C/ webináře s názvem Když se učení nedaří


Webinář je rozdělen do dvou částí /2 x 90 minut/, které na sebe navazují.

Na webinář se lze přihlašovat průběžně, nejpozději 3 dny PŘED začátkem 1. části webináře.


V den webináře bude odeslán odkaz s přístupem k webináři na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. V ceně webináře jsou též pracovní materiály.

Pokud bude mít účastník/ce zájem o vystavení Osvědčení o absolvování této vzdělávací akce, uvede tento požadavek v přihlášce. Pro vydání Osvědčení je nutné datum narození.

Osvědčení lze vydat pouze po absolvování celého webináře.


Začátek je ve 20,00 hodin, přístup do místnosti cca 5 min před začátkem.

Platba je možná pouze bezhotovostní formou na účet 0105127163/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.