Webináře o výuce českého jazyka na 1. st. ZŠ

Mgr. Bohumila Toupalová

MOJI MILÍ, 

DOKAŽTE SOBĚ, KOLEGŮM I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI, ŽE MÁTE NA VÍC

 NEŽ JEN NA 130% PRŮMĚRNÉHO PLATU V ČR.

Vigilantibus iura scripta sunt = Právo patří těm, kteří se o něj aktivně zajímají.