Webináře o výuce českého jazyka na 1. st. ZŠ

Mgr. Bohumila Toupalová


Všeobecné podmínky účasti na jednom z nejlepších webinářů


Cílová skupina

Nabízené webináře jsou určeny zejména pedagogům žáků 1. st. ZŠ. Minimální počet účastníků je 5 osob, maximální 10 osob.

Přihlášení

Přihlášení na webinář se provádí formou přihláškového formuláře u nabízených webinářů. Na webináře se lze přihlašovat průběžně, nejpozději 4 dny začátkem 1. části webináře, pokud není uvedeno jinak - např. Letní škola speciální pedagogiky.

Registrace

Odesláním přihlášky je potvrzena REGISTRACE.

GDPR

Odesláním přihlášky zájemce o webinář vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Nakládání s osobními údaji ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ("Nařízení GDPR") ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. - viz oddíl GDPR

Přístup k webináři

Nejpozději v den webináře bude odeslán odkaz s přístupen k webináři na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zpravidla je přístup odesílán cca 3 dny před začátkem 1. části webináře spolu se všemi materiály.

Začátek každé lekce je ve 20,00. Přístup do místnosti je umožněn přihlášeným osobám cca 15 minut před začátkem.

Osvědčení

Pokud bude mít účastník/ce zájem o vystavení Osvědčení o absolvování vzdělávací akce, uvede tento požadavek v přihlášce. Osvědčení o absolvování vzdělávací akce bude odesláno bezprostředně po skončení akce na kontaktní e-mail. Osvědčení lze vydat po absolvování všech částí webináře.

  • Účastnické poplatky a způsob úhrady

U každé vzdělávací akce je uvedena cena za celý webinář v Kč/osobu.

Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. Platba v hotovosti není možná.

Vzdělávací instituce Mgr. Bohumila Toupalová není plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČS, a.s. 0105127163/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

  • Stornovací podmínky

Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné.

Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 4 pracovní dny před konáním vzdělávací akce. Místo omluvené osoby může být delegován jiný pedagogický pracovník s novou přihláškou.

V případě omluvy po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 60% účastnického poplatku.

Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

Zapnutá funkční kamera a fungující mikrofon jsou nutnou podmínkou, protože webinář je interaktivní.

Platforma ZOOM umožňuje chránit anonymitu Vašeho prostředí - viz. WEBINÁŘE