Webináře o metodách výuky českého jazyka 

Mgr. Bohumila Toupalová


Semináře v době "korony"

Konání seminářů je z důvodu vládních opatření pozastaveno.

Počet míst je omezen z původních 20 na 10 osob

Lektorka má průhlednou ústenku, takže je možné při prezentaci sledovat mimiku

V objektu i v přednáškové místnosti jsou dodržována nařízená hygienická opatření


Semináře o metodách výuky českého jazyka na I. stupni ZŠ v Praze


Semináře věnované problematice výuky českého jazyka na základní škole probíhají již od roku 2007. Zpočátku jako semináře se zaměřením na využití trampolíny ve výuce.

Se zavedením inkluzivního vzdělávání jsou semináře zaměřeny více na problematiku žáků s potřebou podpory ve výuce českého jazyka. Semináře reflektují požadavky účastníků na další témata z oblasti speciální pedagogiky.