Semináře o metodách výuky českého jazyka s akreditací MŠMT
Mgr. Bohumila Toupalová

Semináře o metodách výuky českého jazyka na I. stupni ZŠ v Praze


Semináře věnované problematice výuky českého jazyka na základní škole probíhají již od roku 2007. Zpočátku jako semináře se zaměřením na využití trampolíny ve výuce.

Se zavedením inkluzivního vzdělávání jsou semináře zaměřeny více na problematiku žáků s potřebou podpory ve výuce českého jazyka. Semináře reflektují požadavky účastníků na další témata z oblasti speciální pedagogiky.

Webináře

Vážené kolegyně, kolegové,

      zdá se, že z důvodu pokračující situace s šířením koronavirové nákazy se v letošním školním roce již osobně neuvidíme, což mne samozřejmě velmi mrzí. Určitou možností by byly webináře.

Měli byste o takovou formu zájem?  Třeba o prázdninuách. Teď toho asi budete mít až nad hlavu, jak se lidově říká, že?  Pokud byste tedy měli zájem, dejte mi vědět.

Přeji vám všem pevné zdraví a pokud možno klidný závěr školního roku!  B. Toupalová