Semináře o metodách výuky českého jazyka s akreditací MŠMT
Mgr. Bohumila Toupalová

Semináře o metodách výuky českého jazyka na I. stupni ZŠ v Praze


Semináře věnované problematice výuky českého jazyka na základní škole probíhají již od roku 2007. Zpočátku jako semináře se zaměřením na využití trampolíny ve výuce.

Se zavedením inkluzivního vzdělávání jsou semináře zaměřeny více na problematiku žáků s potřebou podpory ve výuce českého jazyka. Semináře reflektují požadavky účastníků na další témata z oblasti speciální pedagogiky.